Corona update

Openstelling voor individuele leden
Vanaf vrijdag 1 mei gaat het slot weer van hek ZP hek. Vanaf deze dag kunnen individuele leden weer hun eigen boot uit de loods pakken om vanaf ons clubgebouw op eigen gelegenheid een rondje te kanoën.

Hierbij gelden, naast de algemene richtlijnen om verspreiding van het virus te beperken, de volgende regels:Er mogen maximaal 3 leden tegelijkertijd op het ZP terrein aanwezig zijn
Dit in verband met het verbod op samenscholingen. Een uitzondering hierop zijn personen die samen één huishouden vormen.
– Houdt 1,5 meter afstand van anderen
– Kleedkamers (dus ook toiletten) zijn gesloten
Omkleden, toiletbezoek en douchen doe je thuis.
– Blijf zo kort mogelijk op de club, voor en na het varen
– Reinig deurklinken na gebruik met de schoonmaakartikelen die op de club aanwezig zijn
Openstelling voor jeugdleden
Vanaf vrijdag 8 mei zal er op vrijdagavond weer gevaren worden met de jeugdleden tot en met 18 jaar. Op dit moment wordt nog verder uitgewerkt hoe we dit veilig kunnen organiseren. onderstaande spelregels zijn in elk geval van toepassing. In de loop van de komende week volgt hier nog een bericht over.
Poloteam
Vanaf maandag 4 mei worden er weer trainingen voor het jeugd poloteam georganiseerd. Op Maandag en woensdag wordt er onder begeleiding en onder strikte voorwaarden weer getraind. Bovenstaande spelregels worden aangehouden. De poloers worden daarnaast via de trainer geinformeerd over welke specifieke regels voor hen verder gelden.
Reacties