Inschrijving voor online ledenvergadering 27 november as.

Zie hier de online uitnodiging

Beste ZP-er,

De ledenvergadering is verplaatst naar vrijdag 27 november. Hiertoe hebben we besloten omdat er maar 3 inschrijvingen tot op heden zijn ontvangen. Schrijf je in door een mail te sturen naar secretariaat@zwetplassers.nl. Degene die een mail sturen krijgen de stukken via de e-mail toegestuurd en een uitnodiging om de vergadering via Teams online bij te kunnen wonen. Omdat we de huldigingen en jubilarissen wel persoonlijk willen doen is er besloten deze door te schuiven naar de voorjaarsledenvergadering.

Agenda vrijdag 27 november 20.00 uur
 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag najaar ledenvergadering november 2019
 • Wisselingen in het bestuur
 • Verslag kascommissie financieel jaar 2019
 • Begroting 2021 In grote lijnen.
 • Onderhoudsplan clubhuis
 • Voorstel nieuw contributiesysteem en stemmen
 • Vacatures bestuursfuncties Voorzitter/Secretaris
 • Benoemen nieuwe kascommissie
 • Rondvraag
 • Sluiting
Huldigingen en jubilarissen worden doorgeschoven naar de voorjaarsledenvergadering.
Reacties