Vertrouwenspersonen

Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Per 24 april 2019 is de meldplicht daarom opgenomen in het Reglement Seksuele Intimidatie (artikel 4) van het Watersportverbond. Dit betekent voor de ZP het volgende:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden.

Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur van de vereniging moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.


Contactgegevens vertrouwenspersonen ZP
Jan Willem Siffels
jwsiffels@ziggo.nl
075 6214121/06 37464639

Sascha Rem
sascha.rem@gmail.com
0617781698

Externe vertrouwenspersoon van het Watersportverbond
Gwen Dudok van Heel
gwen@dudokconsulting.nl
06-50206372