In memoriam Maarten de Groot

Maarten de Groot overleden….

 

Op dinsdag 10 Augustus overleed een van de oudste leden van onze vereniging; Maarten de Groot.

Maarten werd  in 1940 lid van onze vereniging en bereikte daarmee dan ook vorig jaar nog zijn 80-jarig lidmaatschap. Hij functioneerde lange tijd als secretaris en oefende deze functie uit, zoals dat vroeger ging, met “pen en potlood”. Een typemachine hadden we in die tijd nog niet voorhanden. Daarnaast was ook ander werk hem niet vreemd. Zijn werkzame achtergrond (hij werkte bij “De Vrede” in West-Knollendam), was de reden, dat hij bij de club nauw betrokken en lid was van de  technische commissie. Hierdoor werd Maarten ook een van de Zwetplassers, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de verbouw en uitbreiding van het oorspronkelijke houten kanohuis uit 1935, alsook voor de laatste Nieuwbouw (ook met een uitbreiding). Deze kwam in 1978 tot stand. Maarten verdiende hiermee het Ere-lidmaatschap van onze vereniging. Ook was hij de eerste in onze club, die het contact met (toen) Tsjecho-Slowakije zocht, omdat hij deelnam aan wedstrijden aldaar. Met dit contact, via de Tsjech Tonin Berka, werd de basis gelegd voor de sport-uitwisseling, die onze vereniging met dat land aanging in 1985

Maarten werd 94. Wij zullen hem missen en wensen Ria, Mart en Carool sterkte om dit veerlies te dragen.

 

Klaas en Gre Waal

 

Reacties